Detta är FRS Finland Oy dataskyddsregister (GDPR). Skriven 24.5.2018. Uppdaterad 1.3.2021

 1. Registerhållaren
  FRS Finland Oy
  PL 10, 10301 Karjaa
  info@frs-finland.fi
  p. 0102023780
 2. Kontaktperson
  Mirva Piispa, info@frs-finland.fi
 3. Registrets namn
  FRS Finland Oy:n asiakasrekisteri
 4. Laglig grund för processerandet av personuppgifter
  Vi följer EU:s allmänna regler för dataskydd gällande förvärvande av information genom kundservice, offertförfrågan, information som samlas upp av resenärer samt information kunden villigt delar med sig t.ex. genom att skriva upp sig på en e-postlista. Syftet med informationen är att hålla kontakt med kunder, se till kundrelationer, försäljning o.d. Information används ej för automatisk profilering eller liknande syften.
 5. Registrets innehåll
  Information som sparas i registret är: namn, företag/organisation, kontaktinformation, webbsidor, annan relevant information som har med reservation att göra samt kreditkortsuppgifter för fakturering.
 6. Informationens ursprung
  Informationen fås ifrån webbsidor, gruppkalendrar, hotellbokningssystem, genom näthandeln, via e-post, telefon eller sociala mediers plattformar, kundmöten eller andra situationer där kunden villigt överlåter sin information. Vi söker även i vissa fall självmant upp information ifrån pålitliga källor, såsom information gällande faktureringsuppgifter, ifall kunden inte fyllt i dem.
 7. Överlåtande av information eller flyttande av information utanför EU/ETA området
  Information överlåtes normalt ej till tredje parter, utom till sådana parter som direkt kan ha att göra med en bokning. Ingen information flyttas medvetet utanför EU/ETA området.
 8. Principer för skyddande av registret
  Registret förvaltas på ett möjligast datasäkert sätt. När information flyttas över internätet skyddas servrarna möjligast väl. Registerhållaren ser till att endast auktoriserad personal kommer åt informationen.
 9. Rätten att granska och ändra information
  Varje individ med information om sig själv i registret har rätt till att granska sina uppgifter och vid behov begära att de rättas. Om en individ vill komma åt dessa uppgifter måste hon skicka en begäran per e-post åt registerhållaren. Registerhållaren begär eventuellt bevis på personlighet. Registerhållaren svarar inom tidsramarna som satts av EU.
 10. Rätten att be att information tas bort
  Varje individ med uppgifter i registret har rätt att begära att dennes uppgifter tas fort (”rätten att bli glömd”). Individen har även andra rättigheter som specificeras av EU i GDPR, såsom rätt att i vissa fall förbjuda att dennes information används i specifika situationer. Skriftlig begäran per e-post krävs för detta (åt registerhållaren). Registerhållaren begär eventuellt bevis på personlighet. Registerhållaren svarar inom tidsramarna som satts av EU.