Isosaaressa avataan keväällä 2019 maailmanlaajuisestikin uniikki kohde, 1930-luvulla rakennettu Torpedokoeasema. Kyseisessä rakennuksessa suoritettiin Suomen torpedoaseen testaukset ja koulutukset vuosina 1936-1956. Torpedokoeasema on aiemmin ollut suljettu yleisöltä turvallisuussyistä, mutta nyt jatkossa asemalle pääse osallistumalla opastetulla saarikierroksella.
”Isosaaren kävijöistä iso osa on ollut kiinnostunut Peninniemestä ja erityisesti Torpedokoeasemasta, joten olemme aktiivisesti pyrkineet kehittämään aluetta turvalliseksi yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tulevana kesänä alueelle voi nyt siis päästä”, kertoo Suomen Saaristokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg.

Torpedoasemalla on edelleen kaksi alkuperäistä torpedoluukkua, jotka avautuvat merelle päin, muinaismuistoksi merkitty torpedolaituri ratakiskoineen, torpedojen nostolaitteet rakennuksen katossa sekä mittaushuone. Myös oikea torpedo on tulossa jo tulevana kesänä näytille, useampia myöhemmin. Rakennusta on myös hyödynnetty esimerkiksi korroosiontutkimuksessa. Korroosiontutkimuskalustoa on myös nähtävillä alueella.

”Asema sijaitsee Peninniemellä, jolla on myös merkittäviä kulttuuri- ja luontoarvoja. Niemellä sijaitsee esimerkiksi vuonna 1915 rakennettu Valonheitinasema. Myös Peninniemi on aiemmin ollut täysin suljettu yleisöltä”, Ståhlberg jatkaa.

Isosaaren omistaa valtion Senaatti-kiinteistöt, jonka maa-alueet ja rakennuskantaa se on vuokrannut Suomen Saaristokuljetus Oy:lle. Osaa saaresta hallinnoi edelleen Puolustusvoimat. Saari avattiin suurelle yleisölle vuonna 2017.