FRS Finland Oy on sitoutunut edistämään kestävää matkailua. Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi sertifikaatti syyskussa 2023 ja haemme parhaillaan Sustainable Travel Finland sertifikaattia.

Yrityksemme on sitoutunut suojelemaan merellistä luontoa sekä vähentämään hiilijalanjälkeä. Olemme jatkuvasti kehittäneet jätteiden kierrätystä sekä vähentäneet jätemääriä. Olemme uusineet aluksien moottoreita vähäpäästöisemmiksi sekä tutkimme aluksien sähköistämisen mahdollisuuksia.

Pyrimme kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuuteen, sekä työntekijöiden että asiakkaidemme suuntaan. Pyrimme myös innostamaan sidosryhmiämme kestävämmän matkailun edistämiseen.